Kinderpraktijkblauw.nl
Home » Aanbod

 

Kinderpraktijk Blauw biedt psychologische hulp aan kinderen (en ouders) met sociaal emotionele problematiek, zoals angsten, rouwproblematiek, extreme onzekerheid, faalangst, problemen na een traumatische ervaring, driftbuien en onverklaarbare lichamelijke klachten. Daarnaast verzorgt Kinderpraktijk Blauw behandelingen aan kinderen (en ouders) met ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme, ADHD of hechtingsproblematiek.

 

Er wordt eerst gestart met een intake-fase. Er vindt een gesprek plaats met ouder en kind om de reden van de aanmelding in kaart te brengen, zowel gezamenlijk als apart. Na overleg met ouders en eventueel andere betrokkenen (bijvoorbeeld school, verwijzer), bepalen we daarna gezamenlijk hoe het behandelaanbod eruit zal komen te zien. We stellen de doelen vast, de manier van werken en de frequentie. 

 

In samenwerking met Maaike van den Busken (Kindbehartiger/kindercoach), biedt Kinderpraktijk Blauw verschillend groepsaanbod:

- voor kinderen (8-12 jaar) die moeite hebben met de scheiding van hun ouders. Voor meer informatie kunt u contact opnemen. 

- Mindfulness voor kinderen (8-12 jr en 12+): dit is een 8-weekse training waarbij de kinderen leren aandacht te hebben voor hetgeen ze doen, denken en voelen, zonder meteen te reageren. Er wordt gezamenlijk geoefend door middel van spelletjes, concentratie-oefeningen, ademhalingsoefeningen, meditaties, yoga-oefeningen en het uitwisselen van ervaringen.

 

Enkele mogelijke middelen bij Kinderpraktijk Blauw zijn:

- Speltherapie

- Floorplay

- Traumabehandeling

- Oudergesprekken

- Cognitieve gedragstherapie

- Intelligentie-onderzoek